FORGOT YOUR DETAILS?

HỆ CỬA SỔ / WINDOW SYSTEM

S31

Hệ cửa trượt minimalist siêu mỏng với bản rộng thanh cánh là 31mm

S45

Hệ cửa trượt nhấc và trượt thường không cầu cách nhiệt với bản rộng thanh cánh là 45mm, mỗi cánh có thể nặng tới 500Kg

FS80

Hệ cửa xếp trượt không cầu cách nhiệt với bản rộng thanh cánh 80mm

TOP